Publiczna sesja sprawozdawcza

Każdego roku w Szkole Doktorskiej UKEN dwukrotnie odbywa się Publiczna Sesja Sprawozdawcza: w lutym swoje projekty prezentuję wszyscy doktoranci I roku (jest to tzw. „mała” sesja sprawozdawcza), zaś w czerwcu wszyscy doktoranci I i II oraz chętni doktoranci z wyższych roczników i goście (jest to tzw. „duża” sesja sprawozdawcza). Celem obu rodzajów sesji jest doskonalenie umiejętności prezentowania prac i projektów naukowych oraz prowadzenia naukowej dyskusji. W sesjach „małych” każde wystąpienie składa się z trzech części (po 5 minut): doktorant prezentuje projekt, komentarz promotora (lub promotorów) oraz dyskusja. W sesjach „dużych” organizacja jest inna: doktoranci prezentują projekty (po 15 minut), zaś dyskusja (30 minut) jest prowadzona po każdym panelu. Doktoranci I roku mogą prezentować w języku polskim lub angielskim, natomiast doktoranci II roku mogą prezentować wyłącznie w języku angielskim. Sesje są dokumentowane (nagrywane), ponadto wydawana jest księga abstraktów (wszystkie teksty mają dwie wersje językowe: polską i angielską). Sesje są organizowane w trybie zdalnym lub hybrydowym. Poza doktorantami w sesjach uczestniczą ich promotorzy, przedstawiciele rad dyscyplin, członkowie Rady Szkoły Doktorskiej, Dyrekcja SD oraz zainteresowani goście. Niżej lista dotychczas wydanych ksiąg abstraktów oraz regulaminy sesji.

Scroll to Top
Skip to content