Staż

Staż naukowy, naukowo-dydaktyczny lub artystyczny jest obowiązkowym elementem Programu Kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Warunki stażu

W ramach Indywidualnego Planu Badawczego doktorant zobowiązany jest zaplanować i odbyć co najmniej jeden staż naukowo-dydaktyczny, artystyczny lub dydaktyczny w zagranicznym lub krajowym ośrodku naukowym lub instytucji kulturalnej. Staż lub staże muszą sumarycznie liczyć min. 20 dni roboczych.

Możliwości finansowania stażu

Staż można finansować z następujących środków:

W celu zatwierdzenia stażu, doktorant składa następujące dokumenty do Biura Szkoły Doktorskiej:

  • potwierdzenie odbycia stażu od jednostki, w której był realizowany (na papierze firmowym jednostki przyjmującej z pieczęcią i podpisem)
  • opinia opiekuna naukowego stażu
  • sprawozdanie doktorantki/doktoranta z realizacji stażu

Więcej szczegółów wkrótce, a tymczasem w sprawie staży prosimy kontaktować się z Biurem Szkoły Doktorskiej.

Scroll to Top
Skip to content