Nauki o bezpieczeństwie

Proponowani kandydaci na promotorów

 • patologie społeczne,
 • zagrożenia związane z nowymi technologiami, zwłaszcza z Internetem,
 • bezpieczeństwo rodziny,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo społeczne
 • bezpieczeństwo militarne;
 • prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego w Polsce;
 • historia wojskowości;
 • rola marynarki wojennej we współczesnym bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym;
 • Japońska Marynarka Wojenna oraz Japońskie Morskie Siły Samoobrony;
 • bezpieczeństwo morskie
 •  historia wojskowości,
 • historia społeczno-polityczna,
 • bezpieczeństwo polityczne,
 • bezpieczeństwo militarne,
 • bezpieczeństwo kulturowe,
 • bezpieczeństwo religijne
 • Zagrożenia cywilizacyjne
 • Zarządzanie organizacjami publicznymi w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • bezpieczeństwo społeczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • Polityka bezpieczeństwa morskiego
 • Historia wojskowości
 • Historia austriackich i niemieckich sił zbrojnych w XX stuleciu
 • Rola marynarki wojennej we współczesnym bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym państwa
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Zagrożenia związane z nowymi technologiami
 • Konflikty zbrojne
 • Technika wojskowa
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo morskie
 • Bezpieczeństwo polityczne
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Polityka bezpieczeństwa w wymiarze instytucjonalnym i procesowym
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Zagrożenia hybrydowe i asymetryczne
 • Wojna hybrydowa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Przyczyny kryzysu ekologicznego
 • Bezpieczeństwo ekologiczne terytoriów zurbanizowanych
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Bezpieczeństwo ekologiczne a katastrofy technogenne
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Społeczna baza bezpieczeństwa narodowego
 • Obrona terytorialna w kontekście bezpieczeństwa narodowego
 • Historia wojskowości

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content