Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proponowani kandydaci na promotorów

 • organizacja działalności informacyjnej,
 • systemy informacyjne i organizacja wiedzy,
 • wykorzystanie metod metrycznych w nauce (bibliometria, informetria, naukometria),
 • kanały komunikacji naukowej
 • historia mediów,
 • naukometria i bibliometria,
 • systemy medialne,
 • komunikacja marketingowa.
 • historia mediów,
 • rynek książki,
 • kultura literacka,
 • bohemistyka
 • Nowe media,
 • filmoznawstwo,
 • współczesna sztuka nowych mediów,
 • reklama i marketing w social mediach,
 • cyfrowa literatura i sztuka,
 • psychologia mediów i komunikowania,
 • cyberkulturoznawstwo,
 • cyberhumanistyka,
 • cyberpsychologiczne badaniach nad mediami,
 • trans- i posthumanistyka,
 • komunikacja w nowych mediach,
 • media literacy,
 • pedagogika medialna,
 • kompetencje cyfrowe,
 • AI we współczesnych procesach komunikacyjnych,
 • historia i rynek mediów
 • systemy medialne
 • organizacja działalności informacyjnej
 • komunikacja w nowych mediach
 • Internet jako środowisko komunikacyjne,
 • zjawisko konwergencji medialnej,
 • prasa dla dzieci i młodzieży – tradycja i współczesność;
 • rynek wydawniczy w Polsce po 1918 roku
 • komunikowanie werbalne, wizualne i emocjonalne w przekazach medialnych,
 • rola struktur i tematów literackich w dziennikarstwie i marketingu,
 • strategie komunikowania w e-learningu oraz w MOOC w Polsce i na świecie,
 • adaptacja filmowa jako dominujący typ lektury pierwowzoru. Film w literaturze – ujęcie antropologiczne,
 • dydaktyka literatury w Polsce i Australii – strategie tworzenia amalgamatów kognitywnych przez łączenie tekstów literackich z medialnymi w multimedialne moduły tematyczne (MMT).
 • historia prasy,
 • czasopisma naukowe i popularnonaukowe w perspektywie historycznej,
 • nadzór i kontrola nad mediami,
 • cenzura i konfiskaty prasowe,
 • prasa w komunikacji politycznej,
 • prasa jako źródło

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content