Nauki o sztuce

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Problematyka procesu twórczego i sposobów jego konceptualizacji (artysta – afekt – wydarzenie)
 • Performanse twórcze i performanse odbioru w relacyjnych przestrzeniach sztuki
 • Artystyczne (re)prezentacje doświadczenia w najnowszym teatrze (narracje, epifanie, ucieleśnienia, remediacje)
 • Pomiędzy afektem a językami sztuk: dramaturgia (nie)wyrażalności doświadczenia
 • Aktor versus performer: od sceny przedstawienia do sceny wydarzenia
 • Nowe technologie i nowe media na scenie: afektywne interfejsy, immersja, feedback w hybrydycznej realności
 • Kinematografia brytyjska
 • Kinematografia amerykańska
 • Kinematografia irlandzka
 • Kultura brytyjska
 • Kultura amerykańska
 • Społeczeństwo brytyjskie
 • Społeczeństwo amerykańskie
 • Stanley Kubrick
 • sztuka współczesna i jej relacje z filozofią i literaturą
 • filmoznawstwo (przykładowe obszary: memory studies w odniesieniu do kina; postmodernizm filmowy; retro w kinie; historia kina; kino amerykańskie; kino współczesne zachodniego kręgu kulturowego; poetyka; narracja; kino głównego nurtu; praktyki adaptacyjne; seriale nowej generacji)

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content