Nauki socjologiczne

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Studia migracyjne: tożsamość i etniczność w przestrzeni transnarodowej, studia nad diasporą, migracje powrotne, polityki migracyjne
 • Kultura i społeczeństwo: instytucje kultury, polityki kulturalne, artyści i sztuka w przestrzeni publicznej
 • Projektowanie rozwiązań interaktywnych w kontekście społecznym: technologie informacyjno-komunikacyjne a praktyki kulturalne, badanie doświadczeń użytkowników (User Experience/UX)
 • Socjologia polityki
 • Ruchy społeczno-polityczne
 • Polityka pozainstytucjonalna
 • Protesty społeczne
 • Socjologia obszarów wiejskich
 • Rozwój zrównoważony i wspólnoty lokalne w procesie zmian
 • Socjologia zmian społecznych
 • Socjologia cyfrowa
 • Nowe media w komunikacji społecznej
 • Kultura popularna w aspekcie socjologicznym
 • Socjologia designu
 • Socjologia sztuki: badanie zawodów i praktyk artystycznych
 • Socjologia pracy: praca w sektorach kreatywnych
 • Dynamika wyznaniowa współczesnego świata
 • Nurty i szkoły w socjologii religii
 • Socjologia duchowości
 • Sekty, kulty, nowe ruchy religijne (ujęcie teoretyczne i opisowe).
 • Purytanizm amerykański, historia i dzień dzisiejszy (aspekt społeczno-religijny)

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content