Earth and Related Environmental Science

Proposed candidates for supervisors

 • Interpretacja globalnych zdarzeń oceanicznych w przeszłości geologicznej w oparciu o wskaźniki biotyczne i geochemiczne
 • Środowisko obszarów źródłowych serii skał egzotycznych Karpat Zewnętrznych z wykorzystaniem analiz mikro- i makroskamieniałości
 • Zespoły otwornic bentosowych jako wskaźniki zmian paleośrodowiskowych
 • Ekstremalne zdarzenia hydrologiczne
 • Systemy odwodnienia zlewni
 • Obieg wody w małych zlewniach naturalnych i antropogenicznych
 • Source areas of clastic material from the flysch successions based on petrographic analysis
 • Hydrothermal mineralization of granites based on mineralogical and geochemical analyses
 • Fluvial geomorphology
 • Perception of river landscapes
 • Education for sustainable development

Other disciplines

Scroll to Top
Skip to content