Recruitment results 2022/2023

2022/2023
Recruitment archive

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej UP na rok akademicki 2022/23

The final results of the recruitment procedure for the Doctoral School of University of the National Education Commission of Krakow for the year 2022/2023

Dyscyplina: filozofia //Philosophy
Numer Kandydata / Candidate number Łączna ilość punktów / Total points Status
804 26,25 zakwalifikowany do przyjęcia //eligible for admission
943 22,25 zakwalifikowany do przyjęcia //eligible for admission
548 17,75 niezakwalifikowany do przyjęcia //not eligible for admission
857 9,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
628 8 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
46 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna // Social and Economic Geography, Land Managment
Numer Kandydata / Candidate number Łączna ilość punktów / Total points Status
931 32,5 zakwalifikowany do przyjęcia //eligible for admission
691 23 zakwalifikowany do przyjęcia //eligible for admission
921 23 zakwalifikowany do przyjęcia //eligible for admission
455 7,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
4 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
483 5,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
601 2,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
Dyscyplina: historia // History
Numer Kandydata / Candidate number Łączna ilość punktów / Total points Status
778 38 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
950 34 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
883 31 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
594 30 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
901 25,75 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
873 25,5 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
917 21,5 niezakwalifikowany do przyjęcia //not eligible for admission
881 7,25 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
933 0,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
Dyscyplina: językoznawstwo // Linguistics
Numer Kandydata / Candidate number Łączna ilość punktów / Total points Status
149 36,5 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
827 27 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
855 25 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
758 20 niezakwalifikowany do przyjęcia//not eligible for admission
798 6 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
4 5,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
774 3 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji// not admitted to stage II of the recruitment procedure
351 0,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
Dyscyplina: literaturoznawstwo // Literary Studies
Numer Kandydata / Candidate number Łączna ilość punktów / Total points Status
968 37,5 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
951 35,5 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
920 28,5 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
962 20,5 niezakwalifikowany do przyjęcia//not eligible for admission
948 14,5 rezygnacja // resignation
723 7,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
908 5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
540 4,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
742 4 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
806 4 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
768 2,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
880 2 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
903 1,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
4 0 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
Dyscyplina: matematyka // Mathematics
Numer Kandydata / Candidate number Łączna ilość punktów / Total points Status
348 2 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
Dyscyplina: nauki fizyczne // Physical Sciences
Numer Kandydata / Candidate number Łączna ilość punktów / Total points Status
497 25,25 zakwalifikowany do przyjęcia//

eligible for admission

Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie // Security Sciences
Numer Kandydata / Candidate number Łączna ilość punktów / Total points Status
869 31,5 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
890 31 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
947 24 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
885 22,5 lista rezerwowa // reserve list
878 19 niezakwalifikowany do przyjęcia //not eligible for admission
940 11,5 rezygnacja // resignation
789 8,5 rezygnacja // resignation
899 5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
473 3,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
364 2,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku // earth and Environmental Sciences
Numer Kandydata / Candidate number Łączna ilość punktów / Total points Status
455 4,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji // Political Science and Public Administration
Numer Kandydata / Candidate number Łączna ilość punktów / Total points Status
813 29 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
754 27,5 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
914 26 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
856 25 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
738 24 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
350 23 lista rezerwowa // reserve list
794 20,5 niezakwalifikowany do przyjęcia//not eligible for admission
695 15 niezakwalifikowany do przyjęcia//not eligible for admission
871 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
495 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
727 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
892 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
524 5,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
659 5,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
364 5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
819 4,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
939 4,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
679 3,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
Dyscyplina: pedagogika // Pedagogy
Numer Kandydata / Candidate number Łączna ilość punktów / Total points Status
799 37,5 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
671 29 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
833 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
911 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
4 5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
190 4,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
692 4 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
902 0 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
740 przyjęty poza limitem z grantu NAWA // eligible for admission as a NAWA grantee
Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki // Fine Arts and Art Conservation
Numer Kandydata / Candidate number Łączna ilość punktów / Total points Status
619 33,5 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
923 32,25 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
874 31,25 zakwalifikowany do przyjęcia//eligible for admission
946 25,25 lista rezerwowa // reserve list
945 24,75 lista rezerwowa // reserve list
879 24,5 lista rezerwowa // reserve list
957 23 lista rezerwowa // reserve list
926 21,5 niezakwalifikowany do przyjęcia //not eligible for admission
719 9,5 rezygnacja // resignation
764 8,25 rezygnacja // resignation
437 7,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
967 7,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
655 7,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
886 7,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
955 7,25 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
952 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
912 6,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
852 6,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
828 6,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
960 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
922 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
822 6,25 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
963 6,25 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
936 6,25 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
816 6 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
954 5,25 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
958 4,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
953 4 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
826 3,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
961 3,25 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
771 3,25 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
672 1 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure

 

Kraków, 26.09.2022

 

Scroll to Top
Skip to content