O nas

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest najstarszą i najwyżej notowaną uczelnią pedagogiczną w Polsce, ma ugruntowaną pozycję w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego i prowadzi szeroką współpracę z uczelniami z całego świata.

Zorganizowana forma kształcenia doktoranckiego na UKEN została uruchomiona w 1963 roku. W 2019 roku po gruntownej zmianie polskiego prawa o szkolnictwie wyższym powstała Szkoła Doktorska. Oferuje ona kształcenie w zakresie ogólnych umiejętności akademickich i społecznych, kształcenie specjalistyczne w danej dyscyplinie oraz interdyscyplinarne kursy do wyboru. Szkoła zapewnia również finansowanie badań naukowych oraz możliwości wymiany akademickiej i innej działalności naukowej. Obecnie w Szkole prowadzone jest kształcenie doktoranckie w 19 dyscyplinach. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w każdej z tych dyscyplin.

Kształcenie doktoranckie na UKEN prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką. Każdy wykładowca musi wykazać się znaczącym doświadczeniem w nauczanym przez siebie przedmiocie, jak również znaczącym dossier badawczym w danej dyscyplinie, w tym osiągnięciami międzynarodowymi. Z reguły zajęcia w Szkole Doktorskiej prowadzone są w języku polskim lub angielskim (lub w obu tych językach). Jeżeli kurs jest prowadzony głównie w języku polskim, wykładowca musi złożyć pisemne oświadczenie wyjaśniające, w jaki sposób umiejętności i wiedza zostaną przekazane studentom zagranicznym i jak będzie wyglądała weryfikacja efektów kształcenia. Opiekunowie naukowi są wyznaczani ściśle na podstawie ich kompetencji badawczych i doświadczenia w dziedzinie, której dotyczy projekt doktoranta. W razie potrzeby można wyznaczyć drugiego promotora z innej polskiej lub zagranicznej uczelni.

Scroll to Top
Skip to content