Consultation of Heads of Doctoral Studies

Konsultacje Kierowników Studiów Doktoranckich
(rozpoczętych przed 2019 r.)

semestr zimowy 2021/22

Prosimy kontaktować się z Kierownikami studiów doktoranckich mailowo lub przez aplikację MS Teams. Konsultacje stacjonarne możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym.

Imię i nazwisko / adres e-mail Pokój Tel.
dr hab. Joanna Bar, prof. UKEN

joanna.bar@up.krakow.pl

dyscyplina nauki o polityce i administracji

302
Podchorążych 2
126626281
dr hab. Piotr Błaszczyk, prof. UKEN

piotr.blaszczyk@up.krakow.pl

dyscyplina matematyka

105
Podchorążych 2
126626286
dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UKEN

andrzej.kornas@up.krakow.pl

dyscyplina nauki biologiczne

301N
Podchorążych 2
126627834
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UKEN

slawomir.kurek@up.krakow.pl

dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

531
Podchorążych 2
126626265
dr hab. Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska, prof. UKEN

hoakimngan.nhu-tarnawska@up.krakow.pl

dyscyplina fizyka

504 lub 3N
Podchorążych 2
126626317
dr hab. Marceli Olma, prof. UKEN

marceli.olma@up.krakow.pl

dyscyplina literaturoznawstwo i językoznawstwo

571
Podchorążych 2
126626399
dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UKEN

jan.wawrzyniak@up.krakow.pl

dyscyplina filozofia

267
Podchorążych 2
126626225
prof. dr hab. Jarzy Rajman

jerzy.rajman@up.krakow.pl

dyscyplina historia

519 A
Podchorążych 2
126626413
Scroll to Top
Skip to content