Rada Szkoły Doktorskiej

Przedstawiciele dyscyplin w Radzie Szkoły Doktorskiej

Filozofia

dr hab. Andrzej Dąbrowski prof. UKEN
andrzej.dabrowski@up.krakow.pl

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

dr hab. Sławomir Kurek prof. UKEN
slawomir.kurek@up.krakow.pl

Historia

prof. dr hab. Jerzy Rajman
jerzy.rajman@up.krakow.pl

Językoznawstwo

dr hab. Marceli Olma prof. UKEN
marceli.olma@up.krakow.pl

Literaturoznawstwo

dr hab. Renata Stachura-Lupa, prof. UKEN
renata.stachura-lupa@up.krakow.pl

Matematyka

dr hab. Piotr Błaszczyk prof. UKEN
piotr.blaszczyk@up.krakow.pl

Nauki biologiczne

dr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło, prof. UKEN
elzbieta.rudolphi-szydlo@up.krakow.pl

Nauki fizyczne

dr hab. Irena Jankowska-Sumara, prof. UKEN
irena.jankowska-sumara@up.krakow.pl

Nauki o bezpieczeństwie

dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UKEN
tomasz.skrzynski@up.krakow.pl

Nauki o polityce i administracji

dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UKEN
grzegorz.forys@up.krakow.pl

Nauki o Ziemi i środowisku

dr hab. Anna Wolska, prof. UKEN
anna.wolska@up.krakow.pl

Pedagogika

dr hab. Barbara Nowak, prof. UKEN
barbara.nowak@up.krakow.pl

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dr hab. Sebastian Wywiórski, prof. UKEN
sebastian.wywiorski@up.krakow.pl

Inni członkowie Rady

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UKEN
wladyslaw.kolasa@up.krakow.pl

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

dr hab. Aleksandra Budrewicz, prof. UKEN
aleksandra.budrewicz@up.krakow.pl

Doradca prawny

dr Elżbieta Maj
elzbieta.maj@up.krakow.pl

Przedstawiciel doktorantów

mgr Bartłomiej Kisiel-Kossakowski
bartlomiej.kisiel-kossakowski@doktorant.up.krakow.pl

Scroll to Top
Skip to content