Dla kandydatek i kandydatów

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oferuje kształcenie w zakresie ogólnych umiejętności akademickich i społecznych, kształcenie specjalistyczne w danej dyscyplinie oraz interdyscyplinarne kursy do wyboru. Szkoła zapewnia również finansowanie badań naukowych oraz możliwości wymiany akademickiej i innej działalności naukowej. Obecnie w Szkole prowadzone jest kształcenie doktoranckie w 19 dyscyplinach. Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia doktora w każdej z tych dyscyplin.

Scroll to Top
Skip to content