Dla kandydatek i kandydatów

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oferuje kształcenie w zakresie ogólnych umiejętności akademickich i społecznych, kształcenie specjalistyczne w danej dyscyplinie oraz interdyscyplinarne kursy do wyboru. Szkoła zapewnia również finansowanie badań naukowych oraz możliwości wymiany akademickiej i innej działalności naukowej. Obecnie w Szkole prowadzone jest kształcenie doktoranckie w 19 dyscyplinach. Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia doktora w każdej z tych dyscyplin.

 

 

 

Rekrutacja
2024/2025

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat studiowania w Szkole Doktorskiej UKEN w Krakowie, zobacz szczegółowe kryteria rekrutacji w roku akademickim 2024/2025.

Harmonogram rekrutacji

Poradnik rekrutacyjny

Kryteria rekrutacji

Wzory projektów oraz wykazów aktywności naukowej

FAQ

Promotorki
i promotorzy

Kandydatki i kandydaci na promotorów w roku akademickim 2024/2025 wg dyscyplin naukowych. Możliwe jest też skorzystanie z pomocy zewnętrznych / zagranicznych promotorów.

Proponowani kandydaci na promotorki / promotorów

Dziedziny nauk i dyscypliny

Korzyści
i możliwości

W Szkole Doktorskiej doktoranci mają zagwarantowane stypendium doktorskie. Doktoranci mogą aplikować do konkursów grantowych oraz programów oferowanych przez Ministerstwo Nauki i Edukacji lub jego agencje wykonawcze.

Stypendium

Prowadzenie badań

Rozwój zawodowy

 

Scroll to Top
Skip to content