Egzamin kierunkowy

Doktorant zobowiązany jest zdać egzamin z dyscypliny (egzamin kierunkowy), który nie jest wliczany do rozliczenia w ramach roku akademickiego.

Wymogi do egzaminu z dyscypliny

Wymogi dotyczące egzaminu z dyscypliny określa odpowiednia Rada Dyscypliny. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Radę Dyscypliny nie wcześniej niż po ocenie śródokresowej i przed złożeniem rozprawy.

Scroll to Top
Skip to content