Umiędzynarodowienie

Szkoła Doktorska dąży do jak najszerszego umiędzynarodowienia swojej działalności. 

Co umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej oznacza dla Ciebie?

Umiędzynarodowienie to okazja, aby:

  • pracować, prowadzić badania i komunikować się w środowisku międzykulturowym
  • znaleźć zagranicznego promotora lub promotora pomocniczego
  • uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów
  • budować międzynarodową sieć kontaktów
  • korzystać z mobilności międzynarodowej (np. szkoły letnie, konferencje, wystawy)
  • odbyć staż w prestiżowej instytucji zagranicznej
  • doskonalić języki obce

Naszych doktorantów zachęcamy zwłaszcza do realizowania joint lub double degrees, również w formule cotutelle.

Obecnie największym projektem związanym z umiędzynarodowieniem, jaki realizuje Szkoła Doktorska, jest finansowany z programu NAWA STER projekt Internationalization for Training and Research Excellence.

Scroll to Top
Skip to content