Najczęściej zadawane pytania

Część kursów prowadzona jest w języku angielskim.

Co do zasady – nie. Jednak stopniowo zwiększamy udział nauczania hybrydowego.

Na etapie rekrutacji nie jest wymagane przedstawienie kandydata/kandydatki na promotora/promotorkę. Promotorzy są wyznaczani po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej spośród profesorów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (proszę zajrzeć tutaj) lub z innych uczelni w Polsce i za granicą. W uzasadnionych przypadkach jeden doktorant może mieć więcej niż jednego promotora. Dodatkowo na wniosek doktoranta może zostać wyznaczony tzw. promotor pomocniczy.

Scroll to Top
Skip to content