Anna Krzyżak

Anna Krzyżak

Anna Krzyżak

Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako neurologopeda prowadzi terapię dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji oraz centralnego przetwarzania słuchowego.

W pracy badawczej zajmuje się performatyką oraz neurobiologią procesów twórczych i językowych ze szczególnym uwzględnieniem percepcji słuchowej i kompetencji językowej u muzyków i niemuzyków. Za swój projekt badawczy otrzymała nagrodę PAN, a w 2021 r. w ramach stypendium udzielonego przez Francuską Wspólnotę Walonia-Bruksela odbyła staż naukowy w Crossmodal Perception and Plasticity Laboratory UC Louvain.

Złożyła rozprawę doktorską pt. „Przetwarzanie słuchowe a fluencja semantyczna i kompetencja składniowa muzyków oraz niemuzyków w świetle eksperymentalnych badań neurolingwistycznych”.

Dnia 27.11.2023 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej.

Scroll to Top
Skip to content