Jacek Gatlik

Jacek Gatlik

Jacek Gatlik

Jestem doktorantem w dyscyplinie nauk fizycznych. W ramach prowadzonej pracy zajmuje się badaniem zjawisk nieliniowych, w szczególności solitonów w złączach Josephsona. Skupiam się na opisie ich dynamiki w zależności od modyfikacji geometrii złącza. Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest “Dynamika solitonów w złączu Josephsona”, pracę te przygotowuje pod kierunkiem prof. Tomasza Dobrowolskiego. Doktorat rozpocząłem bezpośrednio po uzyskaniu tytułu licencjata.  Jestem absolwentem fizyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Moja praca licencjacka dotyczyła możliwości wykorzystania spektroskopii Mössabauera w badaniach geologicznych i nosiła tytuł “Zastosowanie spektroskopii Mössbauera 57Fe w badaniach paleośrodowiskowych warunków redox”. Od 2021 roku jestem przewodniczącym Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jestem również stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej.

 

ORCID: 0000-0001-8678-7251

 

Złożył rozprawę doktorską pt. „Kink Dynamics in the sine-Gordon Model: Interaction with Inhomogeneities”

Scroll to Top
Skip to content