Łukasz Żądło

Łukasz Żądło

Łukasz Żądło

Jestem absolwentem studiów I I II stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na kierunku politologia i od 2019 roku doktorantem na kierunku nauki o polityce i administracji. Obszarem moich zainteresowań jest afrykanistyka, ze szczególnym uwzględnieniem Angoli i Mozambiku, których to dotyczy moja rozprawa doktorska. W obszarze moich zainteresowań znajdują się systemy polityczne oraz ich transformacje, a wiec ujęcie państwa w skali makro w postrzeganiu paradygmatu strukturalizmu. Uczestniczyłem dotychczas w kilku konferencjach krajowych, międzynarodowych, ale również i zagranicznych. Realizowałem również pięciomiesięczny grant NAWA STER na uniwersytecie w Porto. Jestem autorem kilku publikacji naukowych.

Dnia 13 Września 2023 roku złożył rozprawę doktorską pt. „Angola i Mozambik: kształtowanie się i transformacja struktur politycznych: studium porównawcze”.

Scroll to Top
Skip to content