Shepherd Mutsvara

Shepherd Mutsvara

Shepherd Mutsvara

Shepherd Mutsvara jest doktorantem w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji. Karierę zawodową rozpoczął jako profesjonalnie wykształcony nauczyciel szkoły średniej w Zimbabwe. Następnie uzyskał tytuł Bachelor of Laws (LL. B) na Uniwersytecie Południowej Afryki, a także tytuł Master of Laws (LL.M – Public International Law) na Uniwersytecie Londyńskim. Shepherd jest wszechstronnym specjalistą z doświadczeniem w nauczaniu zarówno w szkolnictwie średnim, jak i wyższym. Jest również współpracownikiem naukowym Refugee Law Initiative i członkiem Kaldor Centre for International Refugee Law (Africa Research Group). Jego projekt badawczy: Uchodźcy ekonomiczni: analiza prześladowań i wysiedleń w nowej erze globalnej jest współfinansowany przez profesor Joannę Bar (UP) i profesor Ellen Desmet z Uniwersytetu w Gandawie.

Dnia 15 Września 2023 roku złożył rozprawę doktorską pt. „Uchodźcy ekonomiczni: analiza prześladowań i przesiedleń transgranicznych w nowej globalnej erze ”.

Scroll to Top
Skip to content