Tomasz Fabiszewski

Tomasz Fabiszewski

Tomasz Fabiszewski

Urodzony w 1990 roku w Poznaniu, absolwent Filozofii (rok 2018) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moja praca magisterska dotyczyła filozofii Sørena Kierkegaarda. Moimi zainteresowaniami badawczymi są: Filozofia niemieckiego idealizmu i romantyzmu, filozofia duńska XIX wieku, myśl Sørena Kierkegaarda, ale także XX wieczny egzystencjalizm. Moja praca doktorska dotyczy kategorii interesu w myśli Sørena Kierkegaarda. W czasie edukacji w szkole doktorskiej zostałem autorem kilku tłumaczeń Kierkegaarda na język polski, a także opowiadań filozoficznych wydanych między innymi przez Post-medium, oraz Stoner polski. W wolnym czasie pasjonuje się szybownictwem.

Zmarł w styczniu 2024 tuż przed oddaniem rozprawy doktorskiej.

 

 

Scroll to Top
Skip to content