Nasze osiągnięcia

W swojej krótkiej historii Szkoła Doktorska pokazała swój potencjał jako doskonały program studiów doktoranckich dla Polaków i osób spoza Polski.

Umiędzynarodowienie

Prawdopodobnie najbardziej wymiernym osiągnięciem Szkoły Doktorskiej jest szybkie umiędzynarodowienie. Już w pierwszym roku istnienia udało nam się pozyskać pierwszych studentów zagranicznych, a za nimi przyszli zagraniczni promotorzy. Obecnie osoby spoza Polski, pochodzące z Afryki, Europy i Azji, stanowią około 25% wszystkich doktorantów. Zdobyliśmy również prestiżowy grant instytucjonalny z programu NAWA STER przeznaczony na dalsze umiędzynarodowienie. Lwia część grantu zostanie przeznaczona na mobilność doktorantów.

Doktoranci

Osiągnięcia Szkoły Doktorskiej to przede wszystkim osiągnięcia naszych doktorantów. Lista takich osiągnięć (prestiżowe granty, nagrody, współpraca międzynarodowa itp.) zostanie wkrótce opublikowana na tej stronie.

Scroll to Top
Skip to content