Joanna Stawowy

Joanna Stawowy

Joanna Stawowy

Joanna Stawowy – polska artystka oraz doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w dyscyplinie sztuki plastyczna i konserwacja dzieła sztuki. Temat przewodni jej twórczości stanowi holistyczna koncepcja człowieka tj. pogląd, że ciało oraz psychika są ze sobą są nierozerwalnie związane a razem tworzą niepowtarzalną jednostkę ludzką, która zawsze istnieje w danym kontekście (świat zewnętrzny rzutuje na jej wnętrze). Konsekwentnie do owej koncepcji interesuje się medycyną oraz psychologią. Podejmowane wątki realizuje w różnych technikach. Ukończyła studia z wyróżnieniem – licencjackie na kierunku grafika oraz magisterskie Art & Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od bieżącego roku jest również członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). W swojej pracy doktorskiej zajmuje się wpływem akceptacji (i jej braku) na ekspresję artystyczną. Swoje badania opiera na psychologii C.G. Junga a konkretnie na jednym z jej opracowań – MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Artystyczną konsekwencją jej pracy będzie 16 obiektów podsumowujące wyniki prowadzonych badań.

Dnia 12 Września 2023 roku złożyła rozprawę doktorską pt. „Rozważania o kształcie osobowości”.

Scroll to Top
Skip to content