Katarzyna Walczyk

Katarzyna Walczyk

Katarzyna Walczyk

Absolwentka historii (2019 r.) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moja praca magisterska dotyczyła przedstawienia procesu kształtowanie się wizerunku lady Jane Grey w brytyjskiej literaturze, historiografii i sztuce od XVI do XIX w. Analiza dostępnych źródeł pozwoliła na wykazanie początków legendy otaczającej Jane Grey oraz przedstawienie jej późniejszych modyfikacji związanych z sytuacją religijną i dynastyczną na Wyspach Brytyjskich.Moje zainteresowania badawcze są związane głównie z historią społeczną Wielkiej Brytanii, sposobami, w jaki prasa przedstawiała problemy, które nękały brytyjskie społeczeństwo oraz procesem powstawania mitów i legend otaczających niejednoznaczne postacie historyczne. Moja praca doktorska koncentruje się na problemie dzieciobójstwa w dziewiętnastowiecznej Anglii i jego przedstawieniu w prasie. W pracy podejmę również próbę porównania wydarzeń przedstawionych w aktach sądowych z artykułami prasowymi.

Złożyła rozprawę doktorską pt. „Infanticide in Victorian London. A Study Based on the Old Bailey’s Proceedings and the Press, 1834-1901”

Scroll to Top
Skip to content