Linguistics

Proposed candidates for supervisors

 • Monolingual/bilingual child speech development
 • Disorders in the development and linguistic communication of children
 • Teaching children Polish as a second/ inherited language
 • Linguistics
 • Translation studies, translation of children’s literature, didactics of translation, translation theory, travel literature in translation
 • Polish linguistics:
  • cultural linguistics
  • ethnolinguistics
  • phrasematics
  • chrematonymy
 • Translation studies
 • Cognitive linguistics
 • Metaphor theory
 • Ethnolinguistics and the linguistic image of the world
 • Literary translation, religious texts in translation
 • Germanic linguistics
 • German-Polish contrastive linguistics,
 • Normative linguistics and lapsology
 • Linguistics
 • Translodidactics
 • linguistic research based on French, Italian and Polish language corpora
 • contrastive linguistics (topics: tense, aspect, modality and evidentiality, semantic analysis of discourse)
 • Historical linguistics
 • Russian language
 • Polish-Slavic linguistic contacts
 • Geolinguistics
 • Slavic dialectology
 • Zaburzenia komunikacji językowej dzieci i dorosłych w przebiegu i po incydentach neurologicznych
 • Zaburzenia neurorozwojowe
 • Właściwości komunikowania się osób w wieku senioralnym
 • specyfika rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych
 • Linguistics – glottodidactics, foreign language teaching in primary school
 • Bilingualism in children
 • Linguistics
 • Didactics of teaching Polish as a native, foreign and second language
 • Językoznawstwo (ogólne, angielskie, kontrastywne polsko-angielskie)
 • Lingwistyka kontaktu, zapożyczenia językowe, bilingwizm
 • Leksykologia, leksykografia
 • Językoznawstwo korpusowe
 • Neologizacja
 • onomastics
 • 17th century Polish language
 • theolinguistics
 • psycholinguistics

Other disciplines

Scroll to Top
Skip to content