Laura Bassi Scholarship

Stypendium Laura Bassi zostało ustanowione przez Editing Press w 2018 r. w celu udzielenia pomocy w zakresie prac związanych z pisaniem doktoratów i młodszym pracownikom naukowym, których badania koncentrują się na zaniedbywanych tematach studiów, rozumianych szeroko w ramach ich dyscyplin. Stypendia są otwarte dla wszystkich dyscyplin i są przyznawane trzy razy w roku: w grudniu, kwietniu i sierpniu.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Scroll to Top
Skip to content