dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UKEN

Humanities
History
E-mail
WWW
  • Historia kultury polskiej na tle europejskim od końca XVIII do połowy wieku XX
  • Przemiany w edukacji i szkolnictwie polskim od końca XVIII do połowy wieku XX
  • Historia kobiet
  • Historia rodziny, dziecka i dzieciństwa
  • Biografistyka
  • Wychowanie estetyczne i kształcenie artystyczne w wieku XIX i XX
Scroll to Top
Skip to content