Rozwój zawodowy

Szkoła Doktorska zapewni Ci możliwość rozwoju umiejętności i kompetencji zawodowych, zarówno ogólnoakademickich, jak i specjalistycznych.

W ramach Szkoły Doktorskiej

Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej umożliwia rozwój wielu umiejętności akademickich i kompetencji społecznych. Warto wiedzieć, że wiele z nich jest wysoce cenionych również przez pracodawców spoza Akademii.

Oprócz kursów specjalistycznych w ramach własnej dyscypliny, Program Kształcenia obejmuje m. in. następujące kursy ogólnoakademickie:

 • Academic Writing and Publishing
 • Przygotowanie wniosku o grant badawczy
 • Nauczanie na poziomie szkolnictwa wyższego
 • Prezentacja i umiejętności komunikacyjne
 • Etyka zawodowa
 • Ochrona własności intelektualnej

Oferowane przez Szkołę kursy fakultatywne pozwalają nabyć dodatkowe umiejętności, takie jak Project Management czy wykorzystanie technologii cyfrowych w nauczaniu.

Ponadto Szkoła Doktorska organizuje szkoły letnie, podczas których możesz uczestniczyć w zajęciach takich jak:

 • dobrostan i prężność psychiczna w pracy akademickiej
 • budowanie sieci zawodowych
 • tworzenie profilu zawodowego
 • społeczna odpowiedzialność nauki
 • myślenie twórcze
 • umiejętności lidera

Możliwości zewnętrzne

W Szkole Doktorskiej wspieramy wszelkie działania, które przysłużą się, Twoim zdaniem, do Twojego rozwoju zawodowego, takie jak:

 • zewnętrzne kursy, seminaria i warsztaty
 • szkoły letnie
 • pobyty badawcze / staże
 • konferencje
 • zespoły badawcze

Działania te mogą być częściowo lub w całości finansowane przez Szkołę Doktorską lub z grantu badawczego, który pomożemy Ci uzyskać.

Kwalifikacje do pracy pozaakademickiej

Badania i raporty pokazują, że umiejętności i kompetencje zawodowe, które zdobędziesz podczas kształcenia w Szkole Doktorskiej i które są poszukiwane przez wielu pracodawców pozaakademickich, obejmują m. in.:

 • umiejętności analityczne
 • rozwiązywanie problemów
 • innowacyjne myślenie
 • umiejętność uczenia się
 • gromadzenie danych / informacji
 • zdolność do adaptacji
 • zdolność do pracy pod presją
 • planowanie i zarządzanie czasem
 • zarządzanie projektami
 • tworzenie sieci kontaktów i praca zespołowa
 • doświadczenie międzykulturowe
 • umiejętności prezentacji i komunikacji
 • mentoring i opieka naukowa
Scroll to Top
Skip to content