Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku 2024/25

  • 1 lipca – 30 sierpnia 2024: rejestracja elektroniczna
  • 31 sierpnia – 13 września 2024: część I rekrutacji (ocena projektu badawczego/artystycznego)
  • 16 września 2024: ogłoszenie wyników części I, zawiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
  • 18 – 20 września 2024: część II rekrutacji (komisja wyznacza kandydatowi jeden z podanych dni na rozmowę kwalifikacyjną)
  • 23 września 2024: część III  rekrutacji (ocena aktywności naukowej kandydata)
  • 24 września 2024: ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
  • 26 – 27 września 2024: wpis do Szkoły Doktorskiej
  • 25 września – 9 października 2024: wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • 10 października 2024: wpisy uzupełniające
Scroll to Top
Skip to content