Stypendia

Szkoła doktorska jest nie tylko bezpłatna dla wszystkich, ale także zapewnia każdemu doktorantowi miesięczne stypendium.

Po pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego i złożeniu ślubowania doktorant przez pierwsze dwa lata kształcenia otrzymuje miesięczne stypendium w wysokości 3 466,90 PLN brutto. Po pozytywnym przejściu oceny śródokresowej doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 5 340,90 PLN brutto. Całkowity czas pobierania stypendium nie może przekroczyć 4 (2+2) lat. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności otrzyma stypendium doktoranckie zwiększone o 30% kwoty podstawowej (przed oceną śródokresową).

Scroll to Top
Skip to content