Prowadzenie badań

Badania prowadzone będą według Indywidualnego Planu Badań, który przygotujesz we współpracy ze swoim opiekunem (opiekunami). Będziemy wspierać Twoje badania na wiele sposobów.

Finansowanie

Badania mogą być finansowane z wielu źródeł:

  • wewnętrzny program grantowy (PBSD)
  • program Szkoły Doktorskiej dotyczący międzynarodowych pobytów badawczych (NAWA STER)
  • uczelniane programy wymiany Erasmus Plus
  • zewnętrzne programy grantowe (otrzymujesz wskazówki i wsparcie).

Grant PBSD może być wykorzystany np. na zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania, materiałów i/lub usług; na przeprowadzenie badań terenowych; na udział w międzynarodowej konferencji itp.

Wsparcie zawodowe

Będziesz miał jednego lub dwóch opiekunów doktoratu, możesz też ubiegać się o dodatkowego asystenta opiekuna. Możesz też liczyć na innych naukowców Szkoły Doktorskiej w swojej dyscyplinie. Dzięki możliwościom mobilności możesz też współpracować z naukowcami w dowolnych prestiżowych instytucjach badawczych na świecie.

Szkolenie

W ramach naszego programu studiów otrzymasz szkolenie z zakresu pisania prac akademickich, prezentacji konferencyjnych, metodologii badań i nie tylko.

Scroll to Top
Skip to content