Filozofia

Proponowani kandydaci na promotorów

 • epistemologia
 • filozofia umysłu
 • filozofia kognitywistyki
 • filozofia języka
 • filozofia człowieka
 • metafilozofia
 • filozofia człowieka
 • filozofia kultury
 • filozofia współczesna, w szczególności problematyka podmiotowości
 • filozofia analityczna
 • metafizyka
 • teoria poznania,
 • transcendentalizm
 • Kant
 • filozofia analityczna
 • logika
 • epistemologia
 • logiki nieklasyczne, w szczególności logiki relewantne
 • filozofia starożytna
 • filozofia francuska
 • filozofia religii
 • ontologia
 • etyka ogólna
 • etyka środowiskowa
 • aksjologia
 • prawa zwierząt
 • filozofia rosyjska
 • tanatologia filozoficzna
 • immortologia i eschatologia
 • etyczne aspekty ekologii
 • neurologiczne i ewolucyjne źródła moralności
 • filozofia biologii
 • ewolucja systemów i struktur poznawczych
 • podmiotowość w ujęciu naturalistycznym
 • filozofia języka
 • metafilozofia
 • wybrane koncepcje filozofii w tradycji analitycznej (Wittgenstein, Strawson, Putnam, Stroud, McDowell).

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content