Nauki o polityce i administracji

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Historia myśli politycznej
 • Historia polityczna państw włoskich w epoce nowożytnej
 • Historia polityczna Włoch od XIX w. do czasów współczesnych
 • Transformacja społeczno-polityczna w krajach bloku wschodniego
 • Trauma społeczno-kulturowa na obszarze poradzieckim
 • Polityka młodzieżowa
 • Migracje ludności
 • Partycypacja wyborcza i jej uwarunkowania
 • Socjologia polityki
 • Ruchy społeczno-polityczne
 • Polityka pozainstytucjonalna
 • Protesty społeczne
 • Polityka lokalna
 • Polityka wobec obszarów wiejskich
 • Komunikowanie polityczne – instrumenty, podmioty, kampanie wyborcze
 • Relacjonowanie polityki przez media – konsekwencje, uwarunkowania, polityka w tradycyjnych i nowych mediach, stronniczość mediów, manipulacje mediów, propagandyzacja przekazów medialnych
 • Oddziaływanie mediów na procesy polityczne, w szczególności na opinie, postawy i zachowania wyborcze
 • Polityka medialna Polski, UE, wybranych państw świata
 • Samorząd terytorialny
 • Administracja publiczna
 • Polityka społeczna
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego RP
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego na obszarze UE
 • Surowce energetyczne jako narzędzie wpływów politycznych, gospodarczych, społecznych
 • Polityka publiczna
 • Zarządzanie publiczne
 • Polityka społeczna
 • Polityka ochrony praw dzieci
 • Socjologia polityki
 • Socjologia młodzieży
 • Dyskurs polityczny
 • Administracja i instytucje publiczne, systemy, polityczne i administracyjne,
 • Polityka publiczna, zarządzanie publiczne,
 • Samorząd terytorialny, samorząd specjalny,
 • Partycypacja, dialog, deliberacja,
 • Stosunki przemysłowe
 • Polityka społeczna w Polsce
 • Polityka społeczna państw Europy Południowej (Włochy, Hiszpania, Portugalia)
 • Polityka społeczna państw Europy Północnej (Finlandia, Szwecja, Dania)
 • Edukacja ludzi starszych

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content