Literaturoznawstwo

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Literatura niemieckojęzyczna
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
  • applied writing from the 16th to the 20th century (diaries, journals, letters, wills, official documents),
  • women’s literature 17th-20th century,
  • physiognomy of characters in narrative works,
  • the creation of macro- and micro-spaces in works of the 17th-20th century. (e.g. state, city, village, court),
  • „evolution” of genres over the centuries: e.g. poem, memoir,
  • the function of the letter in narrative structure (e.g. in the historical novel),
  • Old Polish calendars: genological description of structure, thematic content,
  • everyday life and festivity in selected works of the 17th-20th century,
  • baptisms, weddings, divorces and funerals in the writing of the XVII-XX w,
  • selected literary motifs (synchronic and diachronic approach),
  • Old Polish literature on the Internet (site composition, criteria of material selection, virtual audience, commercialisation, etc.),
  • Rhetoric as a tool of persuasion in speeches, speeches (secular and religious) of the 17th-20th century,
  • stylistic shape of selected works of the 17th-20th century,
  • Borderland themes in the literature of the XVI-XX century,
  • ways of communication in old Poland (documents of the royal chancellery, private correspondence),
  • ration (e.g. wedding, funeral) as communication (family, customs, artistic),
  • literature and social behaviour in the 17th-20th century.

 • Literatura porównawcza anglojęzyczna i polska
 • Recepcja pisarzy brytyjskich w Polsce
 • Przekład literacki
 • Współczesna literatura frankofońska
 • Korespondencja sztuk i komparatystyka
 • Intertekstualność, postmodernizm, gry literackie
 • XX-wieczny dramat i teatr
 • Pogranicze jako kategoria kulturowa (obszary kresowe)
 • Polska literatura emigracyjna po II wojnie światowej (Marian Pankowski, Kalman Segal)

• Literatura dla dzieci i młodzieży
• Antropologia dziecka i dzieciństwa

 • Literaturoznawstwo hiszpańskiego obszaru językowego
 • Strategie współczesnej powieści historycznej
 • Krytyka i recepcja przekładu literackiego
 • Polska poezja i proza XX i XXI wieku
 • Biografistyka
 • Epistolografia XX wieku
 • Edycja literackich materiałów archiwalnych
 • teorie wyobraźni twórczej
 • mitokrytyka
 • komparatystyka literacka i transdyscyplinarna
 • literatura francuskiego obszaru językowego
 • poezja XIX-XXI wieku
 • literatura podróżnicza
 • utopie, antyutopie, dystopie
 • mity i narracje tożsamościowe
 • tendencje kultury zachodniej
 • Dydaktyka literatury (ujęcie antropologiczne)
 • Edukacja humanistyczna: interferencja słowa i obrazu
 • Literatura a malarstwo
 • Literaturoznawstwo angielskie
 • Literatura wiktoriańska
 • Literatura historyczna
 • Religia w literaturze
 • Anglojęzyczna literatura współczesna
 • Poezja religijna
 • Teatrologia
 • Dramatologia
 • Performatyka
 • Dydaktyka polonistyczna
 • Literatura nowoczesna (od przedpola Młodej Polski po współczesność)
 • Poezja XX wieku
 • Imaginarium nowoczesności
 • Problematyka mitu i transgresji
 • Reprezentacje pamięci o Szoah
 • Sztuka interpretacji
 • Krytyka literacka
 • Antropologia literatury
 • Geopoetics, ecopoetics and environmental humanities in the study of Polish literature and writing of the 20th and 21st centuries
 • Historia literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
 • Teatr Młodej Polski
 • Podróżopisarstwo XIX i początku XX wieku
 • Literatura anglojęzyczna
 • Teoria literatury
 • Literatura i media
 • Posthumanistyka
 • Teoria queer.
 • Didactics of Polish literature and language, including: the anthropocenric-cultural idea in school and university education;
 • issues of reading (reception, receptive attitudes, reading styles) at school;
 • personalisation and individualisation of education; literature in primary and secondary school;
 • The research workshop of the Polish language teacher;
 • Axiological issues in the didactics of literature;
 • literature for children and young people at school; problems of popular culture in school education;
 • textbooks for primary and secondary education.
 • Związki literatury XIX-wiecznej z filozofią, religią i polityką
 • Emancypacja i ruchy kobiece w XIX i na początku XX wieku
 • Krytyka literacka drugiej połowy XIX wieku
 • Życie literackie i artystyczne Krakowa w dobie autonomii galicyjskiej
 • Teoria i antropologia literatury
 • Genologia literacka
 • Literatura polska XX i XXI wieku (twórcy, tematy, konwencje)
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • contemporary literature (Szymborska, Herbert, Różewicz, Barańczak, Mrożek, Mysliwski and others);
 • environmental humanities;
 • destruction in literature

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content