Matematyka

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Filozofia matematyki (ontologia, podstawy geometrii, rachunek różniczkowy)
 • Historia matematyki (geometria: Euklides, Kartezjusz, Hilbert; rachunek różniczkowy XVII i XVIII w.)
 • Ortogonalność i przybliżona ortogonalność w przestrzeniach unormowanych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu równań funkcyjnych

Teoria punktów krytycznych

– równania różniczkowe cząstkowe p-laplasjanem

– nierówności hemiwariacyjne

 • Osobliwości quasi-zwyczajne
 • Geometria odwzorowań wielomianowych w nieskończoności
 • Algebra uniwersalna, a w szczególności jej zastosowania w logice algebraicznej
 • Logika intuicjonistyczna i algebry fregowskie
 • Asymptotyczne niezmienniki w geometrii i algebrze
 • Obiekty stowarzyszone ze zbiorami punktów w przestrzeniach rzutowych
 • Norm derivatives and their application in geometry of Banach spaces.
 • Selected topics in geometry of operator spaces and spaces of continuous functions.

 

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content