Pedagogika

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Psychologia rehabilitacji
 • Pedagogika specjalna
 • Przemiany rodziny w jej strukturze, funkcji i systemie wartości
 • Człowiek – osoba ludzka wobec wyzwań postmodernizmu
 • Rodzina wobec wyzwań postmodernizmu
 • Dziecko wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Edukacja techniczna a integralny rozwój dziecka
 • Udział w grach komputerowych, a funkcjonowanie dziecka na różnych etapach rozwoju
 • Człowiek w świecie techniki
 • Edukacja techniczna: przemiany, wyzwania, nowe metody dydaktyczne
 • Recepcja treści technicznych
 • Poziom postaw twórczych
 • Pedagogika postpenitencjarna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content