Nauki biologiczne

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Botany
 • Floristics – broadly defined,
 • phytosociology
 • plant ecology
 • ecophysiology – selected issues
 • Biochemia komórki, cytotoksykologia (wpływ wybranych substancji na biochemię ludzkich i/lub mysich komórek)
 • Ekotoksykologia, toksykologia środowiska (zanieczyszczenie środowiska metalami – w szczególności ołów, kadm i rtęć, biomonitoring, bioremediacja)
 • Biologia komórki (fizjologiczne i molekularne podłoże tolerancji zbóż na czynniki stresowe)
 • Fizjologia (substancje pochodzenia naturalnego w terapii stanów zapalnych)
 • Biochemical and molecular aspects of facultative CAM photosynthesis
 • Parasitology,
 • Parasitic arthropods,
 • tick fauna of Poland and Central Europe,
 • Faunistic aspects,
 • ecological,
 • taxonomic aspects of ticks,
 • importance of ticks in the epidemiology of transmissible diseases,
 • infestation of ticks beyond their natural range
 • Effects of bioactive substances on selected human cell lines.
 • Bacteriostatic and bactericidal effects of bioactive substances on Gram positive and Gram negative bacteria.
 • Effect of coherent light, on changes in trace element content in cells, of selected human cell lines or in hydroponic cultures, of selected useful plants.
 • Effect of trace elements on the metabolism of retinal pigment epithelium (RPE) cells, in in vitro cultures.
 • Membrane biology (study of the response of membranes to a variety of substances that may be found in the cell environment).

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content