Nauki fizyczne

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna
 • Badania zjawisk relaksacji i transportu ładunków elektrycznych w dielektrykach i półprzewodnikach
 • Termodynamika przemian fazowych w ferroelektrykach o strukturze perowskitu
 • fizyka fazy skondensowanej (doświadczalna)
 • dynamika przemian fazowych w kryształach o strukturze perowskitu, przemiany strukturalne, mechanizmy przemian fazowych
 • Badania farmaceutycznych postaci leku in vitro w warunkach zbliżonych do fizjologicznych w celu uzyskania ich przestrzennej i czasowej charakterystyki (fizykochemia, morfologia) oraz powiązania jej z uwalnianiem substancji leczniczej.
 • Badania podstawowe związane z powyższą tematyką – min. zagadnienia związane z hydratacją układów polimerowych (badano do tej pory min. hydroksypropylometylocelulozę oraz alginian sodu).
 • Szeroka gama badanych postaci leku wykonywanych zarówno tradycyjnymi technologiami jak i technikami druku 3D.
 • Metody badawcze to magnetyczny rezonans jądrowy (relaksometria, dyfuzometria), mikrotomografia rentgenowska i inne.
 • fizyka z dydaktyką
 • eyetracking i metody psychofizjologiczne w nauczaniu

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content