dr hab. Henryk Noga, prof. UKEN

Nauki społeczne
Pedagogika
E-mail
WWW
  • Przemiany rodziny w jej strukturze, funkcji i systemie wartości
  • Człowiek – osoba ludzka wobec wyzwań postmodernizmu
  • Rodzina wobec wyzwań postmodernizmu
  • Dziecko wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • Edukacja techniczna a integralny rozwój dziecka
  • Udział w grach komputerowych, a funkcjonowanie dziecka na różnych etapach rozwoju
  • Człowiek w świecie techniki
  • Edukacja techniczna: przemiany, wyzwania, nowe metody dydaktyczne
  • Recepcja treści technicznych
  • Poziom postaw twórczych
Scroll to Top
Skip to content