Dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UKEN

Nauki humanistyczne
Historia
E-mail
WWW
  • Najnowsza historia Polski,
  • Dzieje komunizmu w Polsce Ludowej,
  • Powojenne dzieje Krakowa,
  • Historia Nowej Huty,
  • Propaganda okresu komunizmu w Polsce ludowej,
  • Historia kobiet,
  • Dydaktyka historii i wos,
  • Przemiany w edukacji historycznej i społecznej.
Scroll to Top
Skip to content