dr hab. Anna Ślósarz, prof. UKEN

Nauki społeczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
E-mail
WWW
  • komunikowanie werbalne, wizualne i emocjonalne w przekazach medialnych,
  • rola struktur i tematów literackich w dziennikarstwie i marketingu,
  • strategie komunikowania w e-learningu oraz w MOOC w Polsce i na świecie,
  • adaptacja filmowa jako dominujący typ lektury pierwowzoru. Film w literaturze – ujęcie antropologiczne,
  • dydaktyka literatury w Polsce i Australii – strategie tworzenia amalgamatów kognitywnych przez łączenie tekstów literackich z medialnymi w multimedialne moduły tematyczne (MMT).
Scroll to Top
Skip to content