dr hab. Halina Dudała, prof. UKEN

Nauki humanistyczne
Historia
E-mail
WWW
  • Historia nowożytna Polski i Śląska
  • Historia wyznań i Kościołów na Śląsku
  • Konwersje żydowskie na Śląsku
  • Testamenty nowożytnego duchowieństwa śląskiego
  • Edytorstwo źródeł nowożytnych
  • Kancelarie i archiwa kościelne: dzieje instytucji procesy aktotwórcze, stan zachowania zasobów edukacja archiwistów kościelnych
Scroll to Top
Skip to content