dr hab. Józef Brynkus, prof. UKEN

Nauki humanistyczne
Historia
E-mail
WWW
  • Rola jednostki w dziejach
  • Wizje bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacja dziejów
  • Kształtowanie tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku
  • Doskonalenie procesu nauczania historii
  • Metodologia historii i historiografia
  • Dzieje komunizmu w Polsce Ludowej
  • Dzieje i praktyka dydaktyki historii, propozycje jej unowocześnienia, organizacja nauczania w Polsce po II wojnie światowej – do współczesności, w tym edukacja domowa, a także nauczanie wiedzy o społeczeństwie po 1945 roku w Polsce
Scroll to Top
Skip to content