prof. dr hab. Krzysztof Bąk

Nauki ścisłe i przyrodnicze
Nauki o Ziemi i środowisku
E-mail
WWW
  • Interpretacja globalnych zdarzeń oceanicznych w przeszłości geologicznej w oparciu o wskaźniki biotyczne i geochemiczne
  • Środowisko obszarów źródłowych serii skał egzotycznych Karpat Zewnętrznych z wykorzystaniem analiz mikro- i makroskamieniałości
  • Zespoły otwornic bentosowych jako wskaźniki zmian paleośrodowiskowych
Scroll to Top
Skip to content