dr hab. Mariusz Szubert, prof. UKEN

Nauki społeczne
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
E-mail
WWW
  • Geografia społeczno-ekonomiczna w zakresie: przyrodniczych i kulturowych uwarunkowań turystyki
  • Badania przestrzeni turystycznej, krajobrazu turystycznego i krajobrazu kulturowego
Scroll to Top
Skip to content