dr hab. Stanisław Jasionowicz, prof. UKEN

Nauki humanistyczne
Literaturoznawstwo
E-mail
WWW
  • teorie wyobraźni twórczej
  • mitokrytyka
  • komparatystyka literacka i transdyscyplinarna
  • literatura francuskiego obszaru językowego
  • poezja XIX-XXI wieku
  • literatura podróżnicza
  • utopie, antyutopie, dystopie
  • mity i narracje tożsamościowe
  • tendencje kultury zachodniej
Scroll to Top
Skip to content