dr hab. Tomasz Chomiszczak, prof. UKEN

Nauki humanistyczne
Literaturoznawstwo
E-mail
WWW
  • Współczesna literatura frankofońska
  • Korespondencja sztuk i komparatystyka
  • Intertekstualność, postmodernizm, gry literackie
  • XX-wieczny dramat i teatr
  • Pogranicze jako kategoria kulturowa (obszary kresowe)
  • Polska literatura emigracyjna po II wojnie światowej (Marian Pankowski, Kalman Segal)
Scroll to Top
Skip to content