prof. dr hab. Paweł Próchniak

Nauki humanistyczne
Literaturoznawstwo
E-mail
WWW
  • Literatura nowoczesna (od przedpola Młodej Polski po współczesność)
  • Poezja XX wieku
  • Imaginarium nowoczesności
  • Problematyka mitu i transgresji
  • Reprezentacje pamięci o Szoah
  • Sztuka interpretacji
  • Krytyka literacka
  • Antropologia literatury
Scroll to Top
Skip to content