Nasi absolwenci

Anna Krzyżak

2019 - 2023
A.Krzyzak

Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako neurologopeda prowadzi terapię dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji oraz centralnego przetwarzania słuchowego.

W pracy badawczej zajmuje się performatyką oraz neurobiologią procesów twórczych i językowych ze szczególnym uwzględnieniem percepcji słuchowej i kompetencji językowej u muzyków i niemuzyków. Za swój projekt badawczy otrzymała nagrodę PAN, a w 2021 r. w ramach stypendium udzielonego przez Francuską Wspólnotę Walonia-Bruksela odbyła staż naukowy w Crossmodal Perception and Plasticity Laboratory UC Louvain.

Złożyła rozprawę doktorską pt. „Przetwarzanie słuchowe a fluencja semantyczna i kompetencja składniowa muzyków oraz niemuzyków w świetle eksperymentalnych badań neurolingwistycznych”.

Dnia 27.11.2023 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej.

Barbara Wójcik

2019 - 2023
nowe logo up krakow logotyp

Absolwentka Wydziału Grafiki i wydziału Malarstwa na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych obecnie doktorantka na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie mimo młodego wieku wyraźnie znaczy swoją obecność w sztuce polskiej. Zostało to już docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od którego otrzymała w 2018 r. stypendium za całokształt dotychczasowej pracy artystycznej oraz w 2022 za promocje działalności artystycznej w Powiecie Oświęcimskim.
Od 2022 r. wykładowca akademicki na UPH w Siedlcach, w Pracowni Sztuki. W swojej twórczości artystycznej zajmuje się fotografią dokumentalną, oraz malarstwem. W projektach fotograficznych podejmuje tematykę miejsc niedostępnych dla każdego oraz zamkniętych grup społecznych, często izolowanych od reszty społeczeństwa. W swojej pracy badawczej skupia się na egzystencji weteranów wojennych, uczestników misji zagranicznych w krajach objętych konfliktami zbrojnymi. Skutkach udziału w misji oraz pozostawionych po tym artefaktów i ich znaczeniu.
Wykaz aktywności artystycznej:
kwiecień 2019 r. I triennale malarstwa studenckiego, BWA Rzeszów.
wrzesień 2019 r. Oświęcimski Salon Artystyczny, OCK Oświęcim,
29 listopad 2019 r. 29. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Promocje, Galeria Sztuki w Legnicy.
grudzień 2019 r. wystawa pokonkursowa XVI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej, Żary.
21 luty 2020 r. wystawa zbiorowa Proste gesty, BWA Katowice.
27 sierpnia 2020 Wystawa Bez wystawy , Galeria Tyle światów, Oświęcim
27-29 Września 2020 r.17 Rybnicki festiwal fotografii, wystawa, Rybnik

15.10.2020 r. Wystawa zbiorowa z okazji 30-lecia współpracy artystycznej oraz 5 lat partnerstwa
powiatów Dachau i oświęcimskiego, MDSM, Oświęcim.
30.10.2020 r. Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego, Rondo Sztuki, Katowice.
4.09.2021 r IV Oświęcimski Salon Sztuki, OCK Galeria Tyle Światów
3.10.2021 r. Dachau-Oświęcim 30 Jare Kunstlerfreundschaft, Shafhof Europaisches Kunstlerhaus
Oberbayern, Freising
22.10.2021 r. 15. Międzynarodowy salon Sztuki, BWA Ostrowiec Świętokrzyski
27.07.2022 r. Dachau-Oświęcim 33 Jare Kunstlerfreundschaft, KVD Gallery, Dachau.
2022. r udział w wystawie 7. Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów mi. Mariana Michalika .
Triennale Malarstwa Częstochowa 2022/2023 Obecność
Aktywność badawcza:
2019 r. Dokumentacja procesu projektu Głęboki słuchanie autor: J.Jatrząb,
2022 r. Dokumentacja projektu „z soba i o sobie czyli spotkanie z pacjentem” autor : J.Jastrząb, M
Krasoń
2022 r. dokumentacja projektu Nowe Innowacje Artyfikacja autor: J.Jastrząb, M Krasoń
Publikacje:
Pismo artystyczne Format nr 84, Kadry odkryte na nowo, ASP Wrocław. 2020 r.
Głęboki słuchanie, wyd. BWA & ASP w Katowicach, 2019 r.
Sueddeutsche Zeitung , Kunst aus Polen und Bayern,[4-08-2022] 2022 r.

Złożyła rozprawę doktorską pt. „Powroty”

Jacek Gatlik

2020 - 2024
Zdjecie Gatlik

Jestem doktorantem w dyscyplinie nauk fizycznych. W ramach prowadzonej pracy zajmuje się badaniem zjawisk nieliniowych, w szczególności solitonów w złączach Josephsona. Skupiam się na opisie ich dynamiki w zależności od modyfikacji geometrii złącza. Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest “Dynamika solitonów w złączu Josephsona”, pracę te przygotowuje pod kierunkiem prof. Tomasza Dobrowolskiego. Doktorat rozpocząłem bezpośrednio po uzyskaniu tytułu licencjata.  Jestem absolwentem fizyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Moja praca licencjacka dotyczyła możliwości wykorzystania spektroskopii Mössabauera w badaniach geologicznych i nosiła tytuł “Zastosowanie spektroskopii Mössbauera 57Fe w badaniach paleośrodowiskowych warunków redox”. Od 2021 roku jestem przewodniczącym Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jestem również stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej.

 

ORCID: 0000-0001-8678-7251

 

Złożył rozprawę doktorską pt. „Kink Dynamics in the sine-Gordon Model: Interaction with Inhomogeneities”

Joanna Stawowy

2019 - 2023
Joanna Stawowy 200

Joanna Stawowy – polska artystka oraz doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w dyscyplinie sztuki plastyczna i konserwacja dzieła sztuki. Temat przewodni jej twórczości stanowi holistyczna koncepcja człowieka tj. pogląd, że ciało oraz psychika są ze sobą są nierozerwalnie związane a razem tworzą niepowtarzalną jednostkę ludzką, która zawsze istnieje w danym kontekście (świat zewnętrzny rzutuje na jej wnętrze). Konsekwentnie do owej koncepcji interesuje się medycyną oraz psychologią. Podejmowane wątki realizuje w różnych technikach. Ukończyła studia z wyróżnieniem – licencjackie na kierunku grafika oraz magisterskie Art & Design na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od bieżącego roku jest również członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). W swojej pracy doktorskiej zajmuje się wpływem akceptacji (i jej braku) na ekspresję artystyczną. Swoje badania opiera na psychologii C.G. Junga a konkretnie na jednym z jej opracowań – MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Artystyczną konsekwencją jej pracy będzie 16 obiektów podsumowujące wyniki prowadzonych badań.

Dnia 12 Września 2023 roku złożyła rozprawę doktorską pt. „Rozważania o kształcie osobowości”.

Judyta Pogonowicz

2019 - 2023
Judyta Pogonowicz 200

Jestem doktorantką Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku literaturoznawstwo od października 2019. Ukończyłam studia licencjackie na kierunkach wiedza o teatrze (Wydział Polonistyki UJ) oraz etnologia (Wydział Historyczny UJ). Moja praca magisterska była interdyscyplinarna i dotyczyła wpływu mediów na teatr. Studiowałam wtedy dziennikarstwo i komunikację społeczną (również Uniwersytet Jagielloński). W międzyczasie publikowałam recenzje w studenckim czasopiśmie „Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego WUJ” oraz portalu „teatr dla was”. Od czerwca 2018 roku publikuję w Dzienniku Teatralnym. Podczas studiów doktoranckich zajmuję się wpływem najnowszych mediów i technologii na teatr, mediatyzacją teatru, teatrem w sieci, cyfrowym oraz nowomedialnym. Interesuję się przepływami między technologią a sztuką. Moim promotorem jest dr hab. prof. UP Marek Pieniążek.

Dnia 20 września 2023 roku złożyła rozprawę doktorską pt. „Teatr Krzysztofa Garbaczewskiego wobec mediów i nowych technologii”

Karolina Baron

2019 - 2023
KarolinaBaron

Mgr inż. Karolina Baron – doktorantka nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka studiów na kierunku gospodarka przestrzenna ze specjalnością planowanie i inżynieria przestrzenna oraz kierunku informatyka stosowana ze specjalnością inżynieria oprogramowania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę zarządzania kryzysowego w świetle zagrożeń ekologicznych,  mechanizmy adaptacji do zmian klimatu, planowanie przestrzenne, idea miasta odpornego oraz całokształt realizacji polityki bezpieczeństwa w procesie administracji tkanką miejską.
Prowadzi badania dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego w zakresie gospodarowania wodami w środowiskach zurbanizowanych. Swoją dociekliwość naukową kieruje również w stronę analizy roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształtowaniu stabilności systemów oraz wsparciu procesów decyzyjnych z zakresu bezpieczeństwa państwa. Autorka strony internetowej popularyzującej naukę: www.miastoodporne.pl
Dorobek naukowy: https://www.researchgate.net/profile/Karolina-Baron-2

Dnia 28 Września 2023 roku złożyła rozprawę doktorską pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne w zakresie gospodarowania wodami w miastach wojewódzkich Górnej Wisły w latach 2010-2020 ”

Katarzyna Jarząb

2019 - 2023
profil1

Urodzona 1994 r. w Mikołowie. Obecnie doktorantka w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztyki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. W 2019 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni prof. A. Bednarczyka; aneks do dyplomu w Pracowni Audiosfery Wydziału Intermediów pod kierunkiem prof. M. Chołoniewskiego. Zajmuje się malarstwem, obiektem, instalacją oraz sztuką dźwięku. Obsesyjnie wyrysowuje kratki i linie. Interesują ją pewne zbieżności w procesie komponowania w utworze i w obrazie. Doświadczenia wynikające ze sztuk wizualnych wprowadza w obszar zagadnień występujących w tzw. nowej muzyce. Analizuje i odnotowuje mechanizmy, twory u styku sztuk. Przyjmując, że wizualność to w pierwszej kolejności układanie w przestrzeni, natomiast muzyka – w czasie – interesują ją przykłady, gdzie przestrzeń bezpośrednio odnosi się do czasu i odwrotnie. Punkt wyjścia stanowi pusta kartka papieru. Traktuje o pojęciu pola, czyli przestrzeni uporządkowanej, wydzielonej przez kratkę, linię. Zafascynowana powtarzaniem i tym, co z tego może wyniknąć. Wybrane wystawy/projekty: 02.2020 oprawa wizualna Gali operowo-operetkowej Akademii Muzycznej w Krakowie, Opera Krakowska 06.2019 „Lasciate ogni pensiero voi ch’entrate” (Porzućcie wszelkie myślenie, Ci, którzy wchodzicie), Kreaktywna, Kraków 05.2019 „Honey, as long You’re happy, I’m happy”, Galeria ASP w Bronowicach 05.2019 „Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie” wystawa pokonkursowa, BWA w Pile 04.2019 „Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie” wystawa nominowanych do Nagrody Artystycznej UAP, Stary Browar, Poznań 04.2019 „Lubię sobie sam siąść i poprzestawiać elementy” Jarząb | Koperska w ramach KRAKERS Cracow Art Week, przestrzeń w Drukarni Związkowej, Kraków 03.2019 „118002ROOMS” Jarząb | Koperska, przestrzeń w Drukarni Związkowej, Kraków 06.2018 „Optyka trzeciego oka”, Telkom – Telos, Kraków 04.2018 „Super Wystawa 2”, Galeria Justice, Wiedeń 04.2018 „Network 418”, (performance, instalacja dźwiękowa) Centrum Sztuki współczesnej SOLVAY, Kraków 06.2017 „NO PROBLEM”, Galeria Potencja, Kraków 06.2017 „Some are born to sweet delight. Some are born to ENDLESS NIGHT”, Ślusarska, Kraków 07.2016 „FOOD DOOF”, Galeria Edel Extra, Norymberga Stypendia: Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018/2019 Stypendium im. Jana Matejki w dyscyplinie sztuki piękne 2018/2019 https://www.instagram.com/jarzabata https://soundcloud.com/katarzyna-jarz-b/scraps-and-lines

Dnia 29 Września 2023 roku złożyła rozprawę doktorską pt. „Componere. Wprowadzanie zagadnień stosowanych w muzyce nowej, teorii muzyki w obszar sztuk wizualnych. Możliwa/niemożliwa translacja. Działania z pogranicza sztuk”.

 

Katarzyna Jaskółka-Leśniak

2019 - 2023
Katarzyna Jaskolka Lesniak 200

Jestem historykiem i archiwistą. Od 2003 r. pracuję w Archiwum Narodowym w Krakowie, w tym od 2009 r. jako kierownik Oddziału nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym. W 2006 r. ukończyłam Międzynarodowy Techniczny Staż Archiwalny w Paryżu. Jestem także członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Będąc członkiem gremiów kolegialnych działających w państwowej sieci archiwalnej aktywnie uczestniczę w wypracowywaniu rozwiązań w zakresie metod kształtowania zasobu archiwalnego, w szczególności kryteriów i metod wartościowania dokumentacji oraz nadzoru nad nią. Uczestniczę także w promowaniu rozwiązań z zakresu zarządzania dokumentacją, w tym elektroniczną, aby zapewnić trwałe zabezpieczenie świadectw przeszłości dla potomności. Jako uczestnik Szkoły doktorskiej postanowiłam połączyć moje doświadczenie zawodowe z pracą naukową i zbadać rozwój oraz zmiany form i metod kształtowania państwowego zasobu archiwalnego w XX w. Planuję zbadać poszczególne elementy kształtowania jakimi jest: selekcja (twórców materiałów archiwalnych i naukowa ocena wartości dokumentacji) oraz nadzór (czyli kontrola biurowości, nadzór nad archiwami zakładowymi oraz nadzór na brakowanie dokumentacji). Celem projektu jest pokazanie w jaki sposób dokonywała się na przestrzeni lat selekcji dokumentacji, stanowiącej źródła do badań historycznych i jakie były efekty działań archiwistów, aby trwale zabezpieczyć świadectwa przeszłości dla przyszłych pokoleń.

Złożyła rozprawę doktorską pt. „Kształtowanie zasobu archiwalnego przez Archiwum Ziemskie (Państwowe) w Krakowie w latach 1919-1939 ”

Katarzyna Walczyk

2019 - 2023
K.Walczyk 200

Absolwentka historii (2019 r.) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moja praca magisterska dotyczyła przedstawienia procesu kształtowanie się wizerunku lady Jane Grey w brytyjskiej literaturze, historiografii i sztuce od XVI do XIX w. Analiza dostępnych źródeł pozwoliła na wykazanie początków legendy otaczającej Jane Grey oraz przedstawienie jej późniejszych modyfikacji związanych z sytuacją religijną i dynastyczną na Wyspach Brytyjskich.Moje zainteresowania badawcze są związane głównie z historią społeczną Wielkiej Brytanii, sposobami, w jaki prasa przedstawiała problemy, które nękały brytyjskie społeczeństwo oraz procesem powstawania mitów i legend otaczających niejednoznaczne postacie historyczne. Moja praca doktorska koncentruje się na problemie dzieciobójstwa w dziewiętnastowiecznej Anglii i jego przedstawieniu w prasie. W pracy podejmę również próbę porównania wydarzeń przedstawionych w aktach sądowych z artykułami prasowymi.

Złożyła rozprawę doktorską pt. „Infanticide in Victorian London. A Study Based on the Old Bailey’s Proceedings and the Press, 1834-1901”

Łukasz Żądło

2019 - 2023
zdjecie

Jestem absolwentem studiów I I II stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na kierunku politologia i od 2019 roku doktorantem na kierunku nauki o polityce i administracji. Obszarem moich zainteresowań jest afrykanistyka, ze szczególnym uwzględnieniem Angoli i Mozambiku, których to dotyczy moja rozprawa doktorska. W obszarze moich zainteresowań znajdują się systemy polityczne oraz ich transformacje, a wiec ujęcie państwa w skali makro w postrzeganiu paradygmatu strukturalizmu. Uczestniczyłem dotychczas w kilku konferencjach krajowych, międzynarodowych, ale również i zagranicznych. Realizowałem również pięciomiesięczny grant NAWA STER na uniwersytecie w Porto. Jestem autorem kilku publikacji naukowych.

Dnia 13 Września 2023 roku złożył rozprawę doktorską pt. „Angola i Mozambik: kształtowanie się i transformacja struktur politycznych: studium porównawcze”.

Maciej Kaproń

2019 - 2023
20230308 173759

Urodzony 16.06.1994 r. w Krakowie jest słuchaczem IV roku Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, na której przygotowuje rozprawę „Pierwsza rotacja polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie w latach 1973-1974” pod kierunkiem dra hab. prof. UP Marka Hermy w dyscyplinie historia. Jego głównym polem zainteresowań jest historia polityczna i militarna okresu Zimnej Wojny. Doktorant uzyskał tytuł licencjata w 2016 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim broniąc pracę pt. „Wojna koreańska w odbiorze prasy polskiej i amerykańskiej 1950-1953” pisaną pod kierunkiem dra hab. Piotra Mikietyńskiego, natomiast tytuł magistra uzyskał na tejże uczelni w roku 2018 broniąc pracę pt. „Wojny arabsko-izraelskie od wojny o niepodległość Izraela do interwencji w Libanie w świetle prasy polskiej.” Napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Michała Baczkowskiego. Podczas swoich studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorant działał w Kole Naukowym Historyków Studentów UJ, publikując swoje teksty w piśmie Koła pt. „Societas Historicorum”,  angażując się w organizację Festiwalu Nauki oraz biorąc udział w takich konferencjach jak „Proch przeciwko włóczniom – wojskowość pozaeuropejska na przestrzeni wieków” (1-2 VI 2018, Poznań Kongijskie opowieści – wojna domowa w Kongu we wspomnieniach polskich najemników Jana Zumbacha i Rafała Gan-Ganowicza), XVI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Studentów Wojskowości (23-25 XI 2018, Poznań, Sposób przedstawiania dzialań OWP jako walki wyzwoleńczej w Trybunie Ludu w trakcie wojny domowej w Libanie od 1975 roku do ewakuacji organizacji z Libanu i rzezi Sabry i Szatili) czy VI Krakowskiej Konferencji Studentów Historyków (1-3 III 2018, Kraków, Dzień Pojednania, Dzień Sądu – Wojna Yom Kippur w świetle prasy PRL-u na przykładach Trybuny Ludu, Polityki i Tygodnika Powszechnego). Podczas studiów w Szkole Doktorskiej doktorant badał temat swojej rozprawy doktorskiej na Bliskim Wschodzie dokonując kwerend archiwalnych w Centralnym Archiwum Wojskowym – Wojskowym Biurze Historycznym, Archiwum Akt Nowych oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, a także rozmawiając z uczestnikami badanych wydarzeń. Doktorant odbył również kwerendę w Archiwum Organizacji narodów Zjednoczonych korzystając z finansowania z Programu PROM w lipcu i sierpniu 2022r. Podczas badań w ramach Szkoły Doktorskiej doktorant odbył staż naukowy w Instytucie Pamięci Narodowej oraz uczestniczył w konferencjach naukowych takich jak:

VI Konferencji Naukowej „ Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku” (20-21 XI 2019, Bydgoszcz, Zadania i zary działań agentów Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Strukturach Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej DSZ ONZ na Bliskim Wschodzie 1973-1979)

Wschodnie Forum Nauki ( 30 X 2020, online, Pierwsza rotacja Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie 1973-1974 w prasie PRL)

Wschodnie Forum Nauki (30 VI 2020, online, Wojna o Falklandy w świetle dokumentów amerykańskiego Departamentu Stanu)

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka, polityka, gospodarka – konflikt na przestrzeni dziejów” (4-5 VI 2020, online, PRL a sprawa palestyńska – wsparcie ze strony PRL dla palestyńskich ugrupowań zbrojnych i działania polskich tajnych służb wobec nich w latach 70. XX w.)

Archeagraph Online Conference ( 26 VI 2020, online, Okoliczności wyboru Polski do udziału w Drugich Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie)

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Omnibus VI” (23-24 XI 2020, online, Zarys działań podejmowanych przez ONZ w celu zakończenia konfliktu izraelsko-arabskiego)

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Omnibus V (10-11 IX 2020, online, Zarys podstaw prawnych udziału polskich żołnierzy w Drugich Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie 1973 – 1979)

XIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Młodzi naukowcy w Polsce – badania i rozwój” (22 III 2021, online, Zarys przygotowania logistycznego pierwszej rotacji Polskiej Wojskowej jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie 1973-1974)

Oprócz III Ogólnopolskie Konferencji Naukowej wszystkie powyższe konferencje wydały publikacje, w których ukazały się teksty doktoranta.

Doktorant kontynuuje swoje badania oraz rozwija swoje zainteresowania, do których należą nauka języków obcych (angielski, rosyjski i hiszpański), pływanie oraz literatura fantastyczna.

Złożył rozprawę doktorską pt. „Pierwsza zmiana Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie w latach 1973 – 1974”

 

Shepherd Mutsvara

2019 - 2023
Shepherd Mutsvara 200

Shepherd Mutsvara jest doktorantem w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji. Karierę zawodową rozpoczął jako profesjonalnie wykształcony nauczyciel szkoły średniej w Zimbabwe. Następnie uzyskał tytuł Bachelor of Laws (LL. B) na Uniwersytecie Południowej Afryki, a także tytuł Master of Laws (LL.M – Public International Law) na Uniwersytecie Londyńskim. Shepherd jest wszechstronnym specjalistą z doświadczeniem w nauczaniu zarówno w szkolnictwie średnim, jak i wyższym. Jest również współpracownikiem naukowym Refugee Law Initiative i członkiem Kaldor Centre for International Refugee Law (Africa Research Group). Jego projekt badawczy: Uchodźcy ekonomiczni: analiza prześladowań i wysiedleń w nowej erze globalnej jest współfinansowany przez profesor Joannę Bar (UP) i profesor Ellen Desmet z Uniwersytetu w Gandawie.

Dnia 15 Września 2023 roku złożył rozprawę doktorską pt. „Uchodźcy ekonomiczni: analiza prześladowań i przesiedleń transgranicznych w nowej globalnej erze ”.

Tomasz Fabiszewski

2019 - 2023
G8A3979 gray

Urodzony w 1990 roku w Poznaniu, absolwent Filozofii (rok 2018) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moja praca magisterska dotyczyła filozofii Sørena Kierkegaarda. Moimi zainteresowaniami badawczymi są: Filozofia niemieckiego idealizmu i romantyzmu, filozofia duńska XIX wieku, myśl Sørena Kierkegaarda, ale także XX wieczny egzystencjalizm. Moja praca doktorska dotyczy kategorii interesu w myśli Sørena Kierkegaarda. W czasie edukacji w szkole doktorskiej zostałem autorem kilku tłumaczeń Kierkegaarda na język polski, a także opowiadań filozoficznych wydanych między innymi przez Post-medium, oraz Stoner polski. W wolnym czasie pasjonuje się szybownictwem.

Zmarł w styczniu 2024 tuż przed oddaniem rozprawy doktorskiej.

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content