Dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN

Nauki ścisłe i przyrodnicze
Nauki fizyczne
E-mail
WWW
  • Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna
  • Badania zjawisk relaksacji i transportu ładunków elektrycznych w dielektrykach i półprzewodnikach
  • Termodynamika przemian fazowych w ferroelektrykach o strukturze perowskitu
Scroll to Top
Skip to content