dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. UKEN

Nauki humanistyczne
Historia
E-mail
WWW
  • Historia i kultura Niemców w Galicji i w Małopolsce w XIX i XX w.
  • Stosunki polsko-niemieckie i polsko-austriackie
  • Akulturacja i asymilacja rodzin pochodzenia niemieckiego w Galicji
  • Genealogia
  • Biografistyka
  • Dzieje mniejszości niemieckiej w Małopolsce w latach 1918–1939
  • Niemcy – Volksdeutsche w okupowanym Krakowie i dystrykcie krakowskim 1939–1945
  • Losy volksdeutschów z byłego dystryktu krakowskiego po 1945 roku
Scroll to Top
Skip to content